ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΚΩΝ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ
 
Αριστοτέλους 33-35 , Καλλιθέα , 17671